# فرشید_خیرآبادی

شاعرانه نگاه کن - سروده ی فرشید خیرآبادی

یادداشتی بر کتاب عکس « شاعرانه نگاه کن ! »   نگارنده و کیوریتور : مهندس شادی زهره وندی «شاعرانه نگاه کن!» به هر چیز، به هر چه . از هیچ، چیزها دیدن؛ آنچه نادیدنى ست، زیبا دیدن. بسان «هایکو» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید